SISTEMES OPERATIUS - LINUX
- WINDOWS
OFIMATICA - MECANOGRAFIA 
- PROCESSADOR DE TEXTOS
- FULL DE CALCUL
- BASE DE DADES
- PRESENTACIONS
PROGRAMACIÓ - C, C++, Visual Basic
- dBase, Foxpro, Cobol
- Pascal
MULTIMEDIA - DISSENY GRÁFIC
- PAGINES WEB
- USUARI MULTIMEDIA
ARQUITECTURA D'ORDINADORS - Sistemes operatius
- Configuracions de xarxes
- Sistemes de control
- Instal·lació de nou maquinari   (hardware)