- STUDIUM ACADÈMIA  prepara aquestes oposicions en col·laboració amb el sindicat d'ensenyament ANPE

- Preparem tot el temari comú i específic

- Preparem totes les especialitats: infantil, musical, educació especial, educació física, anglès,..

- El professorat està altament qualificat i té una ampla experiència en el món educatiu

- Grups de dissabte matí

Tornar