- Preparem oposicions de l'ajuntament de Lleida i de la UdL

- Els temaris són elaborats pels mateixos professors, que tenen una àmplia experiència laboral i docent

- Preparem totes les proves: teòriques, pràctiques, psicotècniques, ofimàtica, entrevista personal,...

- Oferim tot el suport administratiu necessari (gestió d'instàncies, informació de l'oposició,...)

- Grups de nit i dissabtes, a triar

Tornar