- Preparem tots els nivells de l'Administració General: Subalterns , Auxiliars Administratius , Administratius ,Cossos Específics.

- Temaris propis actualitzats.

- Professors amb àmplia experiència laboral i docent.

- Suport administratiu (gestió d'instàncies, informació puntual de l'estat de les oposicions,...)

- Grups de nit i dissabtes, a triar.

Tornar