- Preparem Tècnics especialistes (cos C).

- Impartim tot el temari, tant la part comuna com l'específica.

- Treballem amb temaris propis, contínuament actualitzats.

- Professors amb una llarga experiència laboral i docent.

- Oferim, a més, suport administratiu (gestió d'instàncies, informació sobre l'oposició,...)

- Grups de nit i dissabtes, a triar.

Tornar