MOSSOS D'ESQUADRA

- Preparació, des del primer moment, de totes les proves:

  • Actualitat
  • Cultura general
  • Càlcul
  • Psicotècnics
  • Test de personalitat
  • Entrevista personaL
  • Català

- 15 anys d'experiència

- Seguiment personalitzat. Tramitem la teva instància i ens encarreguem de totes les gestions administratives

Tornar