UNIVERSITARIS

Dins d'aquest apartat s'inclouen algunes de les matèries més importants de les diferents facultats I escoles universitáries:
AGRONOMS
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL
INFORMÀTICA

Els grups són de 3 persones, cosa que ens permet una atenció mes personalitzada, segons el nivell de cada alumne.
Flexibilitat horària
Places limitades

Tornar