BATXILLERAT

Reforcem totes les assignatures dels diferents batxillerats

El nostre horari és molt ampli i fŕcilment adaptable a les necessitats dels alumnes

Treballem amb grups reduďts: 4 alumnes per aula i hora

Seguim els temaris dels diferents centres i instituts

La millor garantia són els nostres immillorables resultats

Tornar