Full de preinscipció:
Curs  Agents Rurals de la Generalitat
Dades personals
Nom i cognom
D.N.I.

Data Naixement

/ /
Adreça
Població

Codi Postal

E-mail
Telčfon de contacte
Telèfon

Grups i horaris

A.- LLEIDA.- Dissabtes de 9 a 14 hores

C.- CATALUNYA CENTRAL.- Dissabtes de 9 a 14 hores

D.- TARRAGONA.- Dissabtes de 9 a 14 hores

F.- LLEIDA 2.- Dilluns i dimecres de 19 a 21,30 hores

OPCIÓ MATRICULACIÓ

 CURS SENCER: 990€

 CURS SENCER AFILIAT A CCOO: 850€

En enviar aquesta solˇlicitud, accepta que ha llegit i comprčn la política de privacitat i el tractament de la seva informació que es realitzarŕ per part de Studium Acadèmia